What Would the World Look Like Without a?

https://www.pcz.pl/

Już 1 czerwca na Politechnice Częstochowskiej rozpoczyna się rekrutacja w systemie elektronicznym. Zachęcamy Cię do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz terminami rekrutacji. Aby ubiegać się o indeks Politechniki