Published News

Những khó khăn ban đầu mà mỗi du học sinh ai đều sẽ trải qua

http://rowanaadn492.timeforchangecounselling.com/nhung-kho-khan-ban-dau-ma-moi-du-hoc-sinh-ai-se-trai-qua

Người bạn mà tôi nhắc đến là Trung. Cậu ấy và tôi là cặp bạn thân từ khi hai đứa mới chập chững vào lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đầu tháng 7, khi niềm vui đậu đại học còn chưa vơi thì bất ngờ