0
dân cư tương lai ở đây sẽ tạo các mảng xanh phía trong số công trình để có quát cho con em giải trí, ngồi nghỉ mát nhắc chuyện và hít thở bầu đừng khí tuyệt hảo mà điểm đây mang tới.

Tương lai của dự án One

Comments